Teresia Terveyspalvelut

Psykologiset ja neuropsykologiset tutkimukset, psykoterapia, neuropsykologinen kuntoutus, työnohjaus, koulutus

Teresia Terveyspalvelut

Valviran hyväksymä psykologi ja psykoterapeutti,
neuropsykologiaan erikoistuva psykologi ja työnohjaaja
Hanna-Mari Teresia Mäki-Karjalainen

Olen neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, psykoterapeutti ja työnohjaaja, toiselta ja toiminimeltäni Teresia. Toimitilat ovat Helsingin Pasilassa ja toimin myös tarvittaessa sopimuksen mukaan asiakkaan tiloissa ja arkiympäristöissä.

Ratkaisu- eli voimavarakeskeisen psykoterapiakoulutuksen, työnohjaajakoulutuksen sekä neuropsykologian erikoistumisopintojen lisäksi olen kouluttautunut mm. kognitiivisen käyttäytymisterapian ja hyväksymis- ja omistautumisterapian sekä monenlaisten eri menetelmien käyttöön. Minulla on paljon täydennyskoulutusta ja työkokemusta myös mm. koulu- ja neuropsykologian saroilta sekä kouluttajana toimimisesta. Asiakaskuntaani eri tehtävissä on kuulunut lapsia, nuoria ja aikuisia, perheitä sekä opetus- ja kuntoutustyön ammattilaisia. Jokainen kohtaaminen ja asiakas on ollut erilainen, ja menetelmien tai tekniikoiden sijaan pidän tärkeämpänä tilanteiden ainutlaatuisuutta ja yhteistyön kulkua sekä kunkin asiakkaan yksilöllistä prosessia ja kokemusta.

Tällä hetkellä minulla on joitakin vapaita paikkoja neuropsykologiseen kuntoutukseen, työnohjaukseen sekä psykoterapiaan. Toteutan myös psykologisia ja neuropsykologisia tutkimuksia ja muita palveluja sopimuksen mukaan.

NEUROPSYKOLOGINEN KUNTOUTUS
Kela tukee neuropsykologista kuntoutusta 16-67-vuotiaille kehityksellisiin häiriöihin tai oppimisvaikeuksiin liittyen tai aivovaurioiden jälkeen opiskelu- tai työkyvyn parantamiseksi tai palauttamiseksi ja sen seurauksena opintojen edistymiseksi tai loppuun saattamiseksi, työelämään hakeutumiseksi, työelämässä pysymiseksi tai työhön paluun tukemiseksi (Neuropsykologinen kuntoutus).

Järjestän neuropsykologista kuntoutusta sekä yksilö- että ryhmämuotoisesti. Neuropsykologiset kuntoutukset ovat mahdollisia aikuisten lisäksi myös lapsille tilaajan toiveen mukaan. Kestosta, tiheydestä ja käyntien pituudesta sovitaan erikseen.

PSYKOTERAPIA
Kela tukee psykoterapiaa 16-67-vuotiaille työ- ja opiskelukyvyn tukemiseksi silloin kun työ- tai opiskelukyky on mielenterveyden häiriön vuoksi uhattuna; työelämässä pysymiseksi tai sinne siirtymiseksi, työhön palaamiseksi tai opintojen edistämiseksi (Kuntoutuspsykoterapia). Terapiaan voi ohjautua myös omakustanteisesti tai esim. kunnan maksusitoumuksella.

Järjestän psykoterapiaa tällä hetkellä yksilöterapiana lapsille, nuorille ja aikuisille. Kestosta, tiheydestä ja käyntien pituudesta sovitaan erikseen. Psykoterapiasuuntaukseni on ratkaisu- eli voimavarakeskeinen, mutta minulla on myös täydennyskoulutusta mm. kognitiivisista ja hyväksymis- ja omistautumisterapeuttisista sekä esimerkiksi monenlaisista rentoutusmenetelmistä.

Terapeuttina tehtäväni on auttaa asiakasta etsimään uusia näkökulmia ja toimintatapoja tilanteeseensa. Voin auttaa eri tavoin, mutta asiakaslähtöisesti. Sen sijaan että antaisin neuvoja, autan asiakasta itse pohtimaan ja prosessoimaan asioita eri tavoin. Voin toimia toisinaan aktiivisesti mutta myös rauhallisesti kuunnellen, ja prosessi eteneekin yleensä eri asiakkaiden kanssa eri tahdissa ja monella tapaa.

Terapia on yleensä painottunut nykyhetkeen ja tulevaisuuden tavoitteisiin, mutta kokemuksia ja elämänhistoriaa käsitellään myös joustavasti tilanteen mukaan. Terapiaa toteutetaan yhteisesti sovittujen tavoitteiden, toiveiden ja työskentelytapojen mukaan. Esimerkiksi voidaan tehdä erilaisia harjoituksia ja terapiasta voi saada kotitehtäviä, mutta voidaan toteuttaa myös keskustelupainotteisesti. Terapia voi toteutua toimipaikalla tai sopimuksen mukaan kotikäynteinä tai osittain esimerkiksi joissain arjen ympäristöissä. Terapia voi olla lyhyttä tai pitkää, kestosta ja käyntien tiheydestä, käynnin pituudesta ja sisällöistä ja toteutuksesta sovitaan. Vastaanottokäyntien lisäksi osa terapia voidaan toteuttaa ainakin ositttain myös koti-, koulu-, työpaikka- tai harrastuskäynteinä sopimuksen ja kuntoutussuunnitelman mukaan.

TYÖNOHJAUS
Työnohjaus on oman työn arviointia, tutkimista ja kehittämistä; työhön, työyhteisöön ja työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhteistä tulkitsemista ja jäsentämistä, jossa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä yhteisessä, vuorovaikutuksellisessa oppimisprosessissa (Suomen Työnohjaajat ry).

Järjestän yksilö- ja ryhmätyönohjauksia toiveiden mukaan joustavasti eri ammattiryhmille. Työnohjaus voi toteutua esimerkiksi tietyn ammattiryhmän sisäisenä tai työyhteisön työnohjauksena joko toimipisteessä tai sopimuksen mukaan asiakkaiden luona.

Työnohjaus voi koostua tapaus-, teema- ja/tai prosessityöskentelystä. Tavoitteet määrittyvät ohjattavien omista tarpeista käsin ja ne määritellään yhdessä työnohjausprosessin alussa ja sen aikana. Työnohjauksella voi tavoitella esimerkiksi vahvistusta työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen sekä pohtia uusia näkökulmia työn tekemiseen.

Työnohjaukseen osallistuminen on luottamuksellista ja myös osallistujilla on vaitiolovelvollisuus toistensa asioista.

TOIMITILAT
Katutason tilat ovat Helsingissä hyvien yhteyksien äärellä, n. 700 metrin päässä Pasilan asemalta ja n. 200 metrin päässä Mäkelänrinteen uintikeskukselta tai Messukeskukselta (Kellosilta 2 D, 1. krs / katutaso, 00520 HKI). Käytössä on kaksi vastaanottohuonetta sekä luokka / ryhmätila, joita vuokrataan myös sopimuksen mukaan kollegoille.Teresia Terveyspalvelut / Terapia Teresia
Kellosilta 2 D 67, 1. krs.
00520 Helsinki
puh. 044 281 7313
terapia@teresia.fi

Y-tunnus: 2564628-9